De voorwaarden

Op deze pagina vind je de geldende voorwaarden die samen met de getekende offerte en huishoudelijk reglement, de overeenkomst vormen.

 

 

 

 

De voorwaarden

Op deze pagina vind je de geldende voorwaarden die samen met de getekende offerte en huishoudelijk reglement, de overeenkomst vormen.

 

 

 

Leeswijzer

Op deze pagina vind je de voorwaarden Deze zijn onlosmakelijk verbonden met het huishoudelijk reglement waar alles beschreven staat over gedrag, gebouw en gebruik. 

In het snelmenu zie je de onderdelen uit de Algemene voorwaarden terug zodat je overzicht hebt en snel kunt navigeren naar het onderwerp waar je naar op zoek bent.

Tip: Daarnaast werk ctrl-F uiteraard ook snel en eenvoudig om specifeke zaken terug te vinden. 

Algemene voorwaarden

We gaan samenwerken op de AFAS Campus en dan begrijpen we dat je wilt weten wat je van ons kunt verwachten. Daarom hebben wij deze voorwaarden opgesteld, waarin we onze dienstverlening duidelijk beschrijven. Wij willen graag zo transparant mogelijk zijn. Daarom hebben we geen aparte Algemene Voorwaarden of andere bijlagen met juridische artikelen en uitzonderingen. Iedereen moet onze overeenkomsten goed kunnen begrijpen. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als deze strijdig zijn met de SLA/AV. Als er toch iets niet helemaal duidelijk is, horen we dat graag.

 

Wijzigingen

Omdat wij continu verbeteren, veranderen de dienstverlening en voorwaarden soms ook. In onze ogen moeten wijzigingen altijd bijdragen aan een betere kwaliteit. Als er wijzigingen zijn, laten we je dat via het Member portaal weten. Bij grote wijzigingen informeren we je in een speciale nieuwsbrief of via de e-mail.

 

De kaders van de overeenkomst kunnen enkel in onderlinge overeenstemming gewijzigd worden. 

 

 

Kaders van de overeenkomst

 • Ingangsdatum overeenkomst en huur
  • De overeenkomst begint op de datum die in de getekende offerte staat.
 • Huurtermijn
  • 12 maanden per ingangsdatum huur, daarna maandelijkse opzegbaar per 1ste van de maand
 • Huuropzegtermijn
  • Als je de huurovereenkomst wilt beëindigen, zeg je 12 maanden van tevoren op per eerste van de maand. Dit kunnen beide partijen doen.
 • Aanvangshuurprijs
  • De (aanvangs-)huurprijs vind je terug in de getekende offerte.
 • Indexering 
  • Er wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering is gelijk aan de indexering die AFAS op haar verdere dienstverlening toepast. Hier ligt de Consumenten Prijs Index oktober aan ten grondslag.
 • Betaalperiode 
  • Per maand, vooraf aan de maand waar de huur betrekking op heeft.
 • Servicekosten 
  • Per week worden verzorgingskosten per bureau doorbelast ten behoeve van hospitality, schoonmaak, beveiliging en beheer. Deze kunnen jaarlijks muteren op basis van indexering, of instemming vooraf. Actuele prijzen vind je terug in het huishoudelijk reglement.
 • Verzorgingskosten 
  • Lunchkosten en warme maaltijd belasten we door op basis van het gebruik hiervan. De prijzen kunnen jaarlijks muteren op basis van indexering, of instemming vooraf. Actuele prijzen vind je terug in het huishoudelijk reglement.
 • Overig 
  • De gehele AFAS Campus is rookvrij.
 • Toegang 
  • Toegang tot de locatie is aan een persoonlijke toegangsbadge gekoppeld. Het maximaal aantal aanwezige medewerkers is gelijk aan het aantal afgenomen werkplekken, tenzij anders afgesproken. Bijvoorbeeld bij evenementen.

 

Huurafspraken

 

In de offerte staat de ruimte die gehuurd wordt. AFAS software B.V. verhuurt het gebouw op de AFAS Campus aan de huurder, die gebruik wil maken van de ruimtes en diensten die we aanbieden. De getekende offerte, deze Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement vormen samen de overeenkomst.

Wat zit er in de overeenkomst

De verhuurde ruimte in dotNL geeft je als huurder complete ontzorging als het gaat om werken en ontvangst van medewerkers en klanten.

In de ruimtes

Medewerkers kunnen direct aan het werk wanneer ze hun laptop, toetsenbord en muis meebrengen. Alle ruimtes zijn voorzien van gecertificeerde, ergonomische bureaus, stoelen, beelschermen, dockingsstation, Internet, planten, organisatie specifieke branding, klimaatbeheersing en acoustiek. 

Rondom de ruimtes

Verder wordt je ontzorgd op het gebied van hospitality, schoonmaak catering, beveiliging, parkeren, gebouw- en tuinbeheer en events. Daarnaast huur je niet alleen de ruimte waar je voor gekozen hebt, maar maak je ook fair-use gebruik van alle faciliteiten die in het gebouw aanwezig zijn, waaronder: Implementatieruimtes, vergaderruimtes, boardrooms, podcast- opname en streamstudio, opleidingslokalen, meditatie/gebedsruimte, ontvangstcafé, go-live bar en fitnessclub 'the basement'. Verder is er een fysiotherapeut en masseur gevestigd in dotNL, zodat jij nooit vastloopt. 

AFAS Campus membership 🚀

Deelname aan dotNL maakt je naast AFAS Partner, ook AFAS Campus Member. Dit houdt in dat we intensief samenwerken om gezamenlijk klanten beter te bedienen. Dit doen we door op het gebied van product, propositie en proces continue met elkaar samen te werken. Concreet komt dit tot uiting doordat het AFAS Campus Membership borgt dat AFAS Campus Members als eerste partners op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en dat we bij voorkeur klanten bedienen met AFAS Campus Members. Vandaar de slogan van de AFAS Campus: "Inspireert samen ondernemen". 

Overig

De praktische invulling van bovenstaande zaken, lees je terug in het huishoudelijk reglement. Dit is beschikbaar via de memberportal op campus.afas.nl.

Facturatie en betalingen 

De huur wordt gefactureerd en gevorderd op basis van automatisch incasso. 

Beëindiging van de overeenkomst 

Je kan kan de overeenkomst vervroegd beëindigen door dit schriftelijk aan te geven. Bij vroegtijdige beëindiging ben je dan wel het bedrag verschuldigd die gelijk is aan de opzegtermijn van het contract.  

AFAS kan de overeenkomst in de volgende gevallen onmiddelijk opzeggen: 

 • Als de huurder in de situatie komt van ontbinding, faillissement, liquidatie of dat er niet meer betaald wordt conform overeenkomst.
 • Wanneer je herhaaldelijk de afspraken uit de overeenkomst niet opvolgt of wanneer er sprake is van grove nalatigheid of schadelijke opzet. 
 • indien het gedrag van de huurder onverenigbaar is met het normaal gebruik van de ruimtes op de AFAS Campus dotNL;

De huurder zal, bij het einde van de overeenkomst, persoonlijke spullen uit de ruimte halen, en alle sleutels, badges, keycards e.d. aan AFAS overhandigen. Verder zal de ruimte opgeleverd worden zoals AFAS deze beschikbaar gesteld heeft bij aanvang van de huurovereenkomst.

Diversen 

Op de AFAS Campus vormen we een community en kennen we elkaar. Geef daarom geen andere mensen toegang dan de mensen waar je verantwoordelijkheid voor neemt en kunt nemen. We hanteren een badge-uitgifte voor dotNL members die gelijk staat aan het aantal afgenomen werkplekken. Andere collega's krijgen ook een badge waarmee ze welkom zijn onder de bezielende leiding van een dotNL member uit jouw organisatie. Ook AFAS zorgt voor 'vaste gezichten' omtrent hospitality, Campus management, etc. Zo zorgen we samen voor een goed commitment, benaderbaarheid, en verantwoordelijkheid in dotNL. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Actuele tarieven

De bij de ruimte behorende huurtarief wordt in een offerte aangeboden. Deze huur omvat zowel de huur als het AFAS Campus Membership. Naast huur per ruimte, werken we met servicekosten en verzorgingskosten.

Servicekosten

Voor Schoonmaak, hopitality, beveiliging, gebouwbeheer en consumptie (koffie, thee, water, etc) worden servicekosten geregeld. Deze bedragen 10 euro per werkplek per week. 

Verzorgingskosten

Blijven eten? Dat kan! Zowel lunch als avondeten zijn mogelijk. Per lunch wordt 3,90 euro (Forfaitair tarief handboek loonheffingen) in rekening gedracht. Voor de warme avondmaaltijd betreft dit 5 euro. Daarnaast zijn er diverse huurmogelijkheden van bijvoorbeeld de go-live bar voor besloten sessies, of de auditoria in het AFAS Clubhuis. Via het memberportaal reserveer je deze eenvoudig.

 

Heb je jouw ruimte al gereserveerd?

Jij hoort toch ook thuis op de AFAS Campus!?